GW明け、日本語教室が再開されました。
GW中は各自が宿題を頑張り、小テストにて成果を確認しました。
Lớp học ôn thi JLPT Giáo viên hướng dẫn cô Hori Hisano
Sau kì nghỉ Tuần lễ vàng thì các lớp học tiếng Nhật lại được tổ chức như thường lệ.
Mọi người đã cố gắng hoàn thành bài tập trong kì nghỉ và thành đã được xác nhận trong bài kiểm tra ngắn tại lớp.