≪JLPT 対策クラス開催 講師:堀永乃様≫
今回は、仕事や生活に密着する例文を使い、新しい文法を覚えました。
Lớp học ôn thi JLPT Giáo viên hướng dẫn cô Hori Hisano
Buổi học lần này mọi người đã nhớ những điểm ngữ pháp mới bằng các ví dụ gắn liền với cuộc sống và công việc.