JLPT N3-N4対策クラス開催 講師:堀永乃様
漢字の難しさを痛感しながら、漢字を書く練習や、新しい文法を勉強しました。
Lớp ôn tập JLPT N3-N4
Dù gặp nhiều khó khăn khi học Hán tự nhưng mọi người đã luyện tập viết Hán tự và học những điểm ngữ pháp mới.